fbpx

Fundusz Europejski

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 firma CHIC CHIQ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Cele projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost rozpoznawalności polskiej marki kosmetyków lifestyle’owych CHIC CHIQ na arenie międzynarodowej oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu. Dodatkowym celem jest budowa konkurencyjności marki na świecie.

Planowane efekty: Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy wnioskodawcy oraz wzrost sprzedaży. Intensywna promocja projektu oraz asortymentu oferowanego przez Wnioskodawcę prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntowania jej pozycji jako producenta innowacyjnych kosmetyków oraz promocji branży kosmetycznej, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki, w terminie: grudzień 2018 – grudzień 2019.

Wartość projektu: 387 300,00

Wkład Funduszy Europejskich: 329 205,00